Dự án nhà ở xã hội The Vesta – Khu đô thị Phú Lãm

Thông tin đầu tư

Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Năm hoàn thành :

Địa điểm : PHƯỜNG PHÚ LÃM- HÀ ĐÔNG- HÀ NỘI

Vai trò :

Giá : 2016