Nhà máy Henry Việt Nam

Thông tin đầu tư

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Công nghiệp Henry Việt Nam

Năm hoàn thành : 2006

Địa điểm : Lô đất H7-2, Khu CN Quế Võ, Bắc Ninh

Vai trò :

Giá : 20.000.000.000 VND