Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1

Thông tin đầu tư

Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - EVN

Năm hoàn thành : 2016

Địa điểm : Mỹ Lộc, Thái Thụy, Thái Bình

Vai trò :

Giá : 36.500.000.000 VND