(Tiếng Việt) Dự án khu nhà phố thương mại 24h Vạn Phúc Hà Đông Hà Nội

Investment information

Investor : Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Phát

Year completed : 2016

Place : Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội

Role :

Price :