(Tiếng Việt) Dự án nhà ở xã hội The Vesta – Khu đô thị Phú Lãm

Investment information

Investor : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Year completed :

Place : PHƯỜNG PHÚ LÃM- HÀ ĐÔNG- HÀ NỘI

Role :

Price : 2016