Nhà máy sản xuất sợ Texhong Ngân Long (gói thầu số 3)

Investment information

Investor : TẬP ĐOÀN TEXHONG NGÂN LONG TRUNG QUỐC

Year completed : 2013

Place : KHU CÔNG NGHIỆP HẢI YÊN - MÓNG CÁI- QUẢNG NINH

Role : Chủ đầu tư

Price : 91.086.000.000 VND