(Tiếng Việt) Xưởng nhuộm giai đoạn 2 của công ty TNHH Texhong Khánh Nghiệp Việt Nam

Investment information

Investor : CÔNG TY TNHH TEXHONG KHÁNH NGHIỆP VIỆT NAM

Year completed : 2019

Place : Khu công nghiệp Texhong Hải Hà, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Role :

Price :

Project information

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.