dự án khu nhà phố thương mại 24h Vạn Phúc Hà Đông Hà Nội

dự án khu nhà phố thương mại 24h Vạn Phúc Hà Đông Hà Nội

Location: Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội

Investor:

Contract value:

Construction area: 7.192m2

Construction time: 5

THE VESTA - SOCIAL HOUSING PROJECT

THE VESTA - SOCIAL HOUSING PROJECT

Location: PHU LAM WARD, HA DONG TOWN, HA NOI CITY

Investor: HAI PHAT INVEST JSC

Contract value:

Construction area:

Construction time: 15 MONTHS ( 10/2015-12/2016)

THE DORMITORY BUILDING OF JAHWA VINA CO., LTD

THE DORMITORY BUILDING OF JAHWA VINA CO., LTD

Location: DINH TRUNG COMMUNE, VINH YEN TOWN, VINH PHUC PROVINCE

Investor: JAHWA VINA COMPANY LIMITED

Contract value: 27.800.000.000 VND

Construction area:

Construction time: 2016

THAI BINH 1 THERMAL POWER PLANT

THAI BINH 1 THERMAL POWER PLANT

Location: MY LOC COMMUNE, THAI THUY DISTRICT, THAI BINH PROVINCE

Investor: EVN VIETNAM

Contract value: 36.500.000.000 VND

Construction area:

Construction time: 2015-2016