/public/media/media/images/tin-tuc/noi%20dung.jpg
/public/media/media/images/tin-tuc/noi%20dung%201.jpg
Bootstrap Slider

Địa điểm:

Chủ đầu tư:

Giá trị hợp đồng:

Diện tích xây dựng:

Thời gian thi công:

Tầng 1B - Toàn Nhà 25T2 - Đường Nguyễn Thị Thập - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

An Quý Hưng