Xây Dựng

Xây Dựng

Quản lý dự án Kiểm soát chất lượng Quản lý an toàn Thiết kế thi công ( Móng, sàn, nội thất ) Công tác...

23/04/2016
Thiết kế chi tiết

Thiết kế chi tiết

Xây Dựng Xin phép Thiết kế CSA Thiết kế nội thất Thiết kế phần cơ điện Thiết kế PCCC Quy trình xử...

22/04/2016
Thiết kế cơ sở

Thiết kế cơ sở

Lập kế hoạch tổng thể Lập chương trình thi công Quy hoạch không gian Nghiên cứu về tính khả thi Thiết kế...

22/04/2016