/public/media/media/images/tin-tuc/PANO-Recovered.jpg
/public/media/media/images/tin-tuc/6000%20x%203000%20(3)%20-%20in%203%20tam.jpg
/public/media/media/images/tin-tuc/6000%20x%203000%20(2)%20-%20in%203%20tam.jpg
Bootstrap Slider

Địa điểm:

Chủ đầu tư:

Giá trị hợp đồng:

Diện tích xây dựng:

Thời gian thi công:

Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội7.192m2

5 tháng