/public/media/media/images/du-an/nha-xuong/phulam.jpg
Bootstrap Slider

Địa điểm:

Chủ đầu tư:

Giá trị hợp đồng:

Diện tích xây dựng:

Thời gian thi công:

PHƯỜNG PHÚ LÃM- HÀ ĐÔNG- HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT15 THÁNG ( 10/2015 - 12/2016)