DỰ ÁN NHÀ Ở CAO TẦNG THƯỢNG THANH

DỰ ÁN NHÀ Ở CAO TẦNG THƯỢNG THANH

Địa điểm: TỔ 18 PHƯỜNG THƯỢNG THANH, QUẬN LONG BIÊN, TP HÀ NỘI

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH AN QUÝ HƯNG

Giá trị hợp đồng: ....

Diện tích xây dựng: 6.925 m2

Thời gian thi công: 2018