NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG LAUREL - GIAI ĐOẠN 2

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG LAUREL - GIAI ĐOẠN 2

Địa điểm: Khu CN Nội Hoàng, Song Khê, Bắc Giang

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Laurel

Giá trị hợp đồng: 45.000.000.000 VND

Diện tích xây dựng:

Thời gian thi công: 120 ngày

NHÀ MÁY BEER TIGER

NHÀ MÁY BEER TIGER

Địa điểm: Vân Tảo - Thường Tín - Hà nội

Chủ đầu tư: Công ty BIA ĐÔNG NAM Á (APB)

Giá trị hợp đồng: 5.900.000.000 VND

Diện tích xây dựng: 12.746 m2

Thời gian thi công:

Nhà máy sản xuất quần áo thể thao STARLIGHT

Nhà máy sản xuất quần áo thể thao STARLIGHT

Địa điểm: Khu Công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Starlight Sportswear

Giá trị hợp đồng: 44.103.468.000 VND

Diện tích xây dựng: 11.400 m2

Thời gian thi công: Tháng 9/2013 đến tháng 6/ 2014