NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CHILISIN VIỆT NAM

NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CHILISIN VIỆT NAM

Địa điểm: KHU CN VSIP HẢI PHÒNG, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỦ CHILISIN VIỆT NAM

Giá trị hợp đồng: 89.000.000.000 VND

Diện tích xây dựng:

Thời gian thi công: 210 ngày

NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỢI TEXHONG – NGÂN HÀ GIAI ĐOẠN 1

NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỢI TEXHONG – NGÂN HÀ GIAI ĐOẠN 1

Địa điểm: KCN HẢI HÀ, HẢI HÀ – QUANG NINH

Chủ đầu tư: TẬP ĐOÀN TEXHONG NGÂN HÀ

Giá trị hợp đồng: 186.000.000.000 VND

Diện tích xây dựng:

Thời gian thi công: 2015-2016