Tầm Nhìn

 • An Quý Hưng luôn hướng tới phía trước, hướng tới công nghệ tiên tiến, hướng tới sự phát triển bền vững và không ngừng đam mê hướng tới sự đột phá để tiến tới một tương lai tươi sáng hơn. Chúng tôi quyết tâm trở thành một nhà thầu thiết kế và thi công hàng đầu và mục tiêu sẽ nằm trong TOP 100 của AEC vào năm 2020

Chiến Lược

 • 01
  Mở rộng sản xuất các sản phẩm thông minh, siêu bền và thị trường thông minh

  Tăng cường phát triển phát triển năng lực kỹ thuật riêng.

  Thành lập các tổ chức phù hợp để hướng tới thị trường AEC.

 • 02
  Thành lập các tổ chức phù hợp để hướng tới thị trường AEC

  Tăng cường khả năng và năng lực trong việc nhận đơn đặt hàng và các giai đoạn bán hàng.

  Đẩy mạnh các dự án quốc tế . 

  Củng cố khả năng thu mua trên toàn cầu.

  Đảm bảo và bồi dưỡng nguồn nhân lực.

 • 03
  Củng cố sự hòa hợp về tài chính