/public/media/media/images/du-an/nha-xuong/TOYOTAKY.jpg
Bootstrap Slider

Địa điểm:

Chủ đầu tư:

Giá trị hợp đồng:

Diện tích xây dựng:

Thời gian thi công:

Khu CN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Công ty TNHH TOYOTAKI VIỆT NAM

43.000.000.000 VND

12.746 m2

2009 – 2010