/public/media/media/images/du-an/nha-xuong/HENRY1.jpg
/public/media/media/images/du-an/nha-xuong/henry2.jpg
/public/media/media/images/du-an/nha-xuong/henry3.jpg
Bootstrap Slider

Địa điểm:

Chủ đầu tư:

Giá trị hợp đồng:

Diện tích xây dựng:

Thời gian thi công:

Lô đất H7-2, Khu CN Quế Võ, Bắc Ninh

Công ty TNHH Công nghiệp Henry Việt Nam

20.000.000.000 VND

4.997 m2

2006