/public/media/media/images/du-an/nha%20may%20microshine.jpg
Bootstrap Slider

Địa điểm:

Chủ đầu tư:

Giá trị hợp đồng:

Diện tích xây dựng:

Thời gian thi công:

Khu CN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Công ty TNHH Microshine Vina

35.000.000.000 VNĐ


2007 – 2008