http://anquyhung.com/public/media/media/images/du-an/demo-5.jpg
Bootstrap Slider

Địa điểm:

Chủ đầu tư:

Giá trị hợp đồng:

Diện tích xây dựng:

Thời gian thi công:

KCN HẢI HÀ, HẢI HÀ – QUANG NINH

TẬP ĐOÀN TEXHONG NGÂN HÀ

186.000.000.000 VND


2015-2016