NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG LAUREL - GIAI ĐOẠN 2

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG LAUREL - GIAI ĐOẠN 2

Địa điểm: Khu CN Nội Hoàng, Song Khê, Bắc Giang

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Laurel

Giá trị hợp đồng: 45.000.000.000 VND

Diện tích xây dựng:

Thời gian thi công: 120 ngày

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

Địa điểm: Mỹ Lộc, Thái Thụy, Thái Bình

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - EVN

Giá trị hợp đồng: 36.500.000.000 VND

Diện tích xây dựng:

Thời gian thi công: 2015-2016

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LAUREL

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LAUREL

Địa điểm: KCN SONG KHÊ – NỘI HOÀNG – TP. BẮC GIANG

Chủ đầu tư: CTY TNHH KHKT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LAURE

Giá trị hợp đồng: 72.586.000.000 VND

Diện tích xây dựng: 27.677 m2

Thời gian thi công: 2013