NHÀ MÁY CREDIT UP VIỆT NAM

NHÀ MÁY CREDIT UP VIỆT NAM

Địa điểm: Khu CN Nội Bài- Thăng Long - Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Credit Up Việt Nam

Giá trị hợp đồng: 22.000.000.000 VND

Diện tích xây dựng: 7.673 m2

Thời gian thi công: 2007

NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP TOYOTAKY

NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP TOYOTAKY

Địa điểm: Khu CN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TOYOTAKI VIỆT NAM

Giá trị hợp đồng: 43.000.000.000 VND

Diện tích xây dựng: 12.746 m2

Thời gian thi công: 2009 – 2010

Nhà máy sản xuất quần áo thể thao STARLIGHT

Nhà máy sản xuất quần áo thể thao STARLIGHT

Địa điểm: Khu Công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Starlight Sportswear

Giá trị hợp đồng: 44.103.468.000 VND

Diện tích xây dựng: 11.400 m2

Thời gian thi công: Tháng 9/2013 đến tháng 6/ 2014

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LAUREL

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LAUREL

Địa điểm: KCN SONG KHÊ – NỘI HOÀNG – TP. BẮC GIANG

Chủ đầu tư: CTY TNHH KHKT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LAURE

Giá trị hợp đồng: 72.586.000.000 VND

Diện tích xây dựng: 27.677 m2

Thời gian thi công: 2013