(Tiếng Việt) Khởi công Xưởng nhuộm GĐ2 của Công ty TNHH Texhong Khánh Nghiệp Việt Nam

对不起,此内容只适用于越南文美式英文

Keywords: , , ,