(Tiếng Việt) Đại hội Cổ đông thường niên 2019 Tổng công ty CP Vinaconex thành công tốt đẹp

对不起,此内容只适用于越南文

Keywords: , ,