(Tiếng Việt) Dự án nhà ở xã hội The Vesta – Khu đô thị Phú Lãm

投资信息

投资者 : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

完成年 :

地点 : PHƯỜNG PHÚ LÃM- HÀ ĐÔNG- HÀ NỘI

角色 :

价钱 : 2016