Nhà máy sản xuất sợ Texhong – Giai đoạn 1

投资信息

投资者 : TẬP ĐOÀN TEXHONG NGÂN LONG

完成年 : 2013

地点 : HAI YEN IZ – MONG CAI – QUANG NINH

角色 : Chủ đầu tư

价钱 : 210.000.000.000 VND

项目信息

对不起,此内容只适用于越南文