Nhà máy sản xuất sợi Texhong – Ngân Hà Giai đoạn 1

投资信息

投资者 : TẬP ĐOÀN TEXHONG NGÂN HÀ

完成年 : 2016

地点 : KCN HẢI HÀ, HẢI HÀ – QUẢNG NINH

角色 : Chủ đầu tư

价钱 : 186.000.000.000 VND

项目信息

对不起,此内容只适用于越南文