TUYỂN DỤNG AQH

An Quý Hưng “Con người là chìa khóa của thành công“ – Nguồn nhân lực trong bộ máy AN QUÝ HƯNG được xem là tài sản quý giá nhất. Do vậy, chúng tôi luôn quan tâm xây dựng đội ngũ Cán bộ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp để đưa Công ty phát triển ngày càng vững mạnh. Công ty đánh giá khách quan, đúng mức về sự đóng góp của mỗi thành viên nhằm giúp Cán bộ nhân viên (CBNV) ý thức vai trò của mình trong việc hình thành văn hóa Công ty, không ngừng học tập, sáng tạo, cần cù và chính trực. Chính sách nhân sự luôn được cải tiến để CBNV An Quý Hưng có được môi trường làm việc tốt nhất.

+

An Quý Hưng tuyển dụng Chuyên viên Truyền thông

+

An Quý Hưng tuyển dụng Trưởng Bộ phận Truyền thông

+

An Quý Hưng tuyển dụng Lễ tân dự án

+

Công ty TNHH An Quý Hưng tuyển dụng Lễ tân Hành chính

+

Công ty TNHH An Quý Hưng tuyển dụng Trưởng Bộ phận Pháp chế doanh nghiệp (SL:01)

+

An Quý Hưng tuyển dụng kỹ sư cấp thoát nước (SL: 02)

logo-an-quy-hung

CÔNG TY TNHH AN QUÝ HƯNG

©2020 AQH Template a premium and multipurpose theme from An Quý Hưng

Tầng 1, Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập,Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (84-24) 3354 5720