TƯ VẤN ĐẦU TƯ VỐN FDI

Tư vấn và giúp nhà đầu tư nước ngoài soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án; Lập hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư tại Việt Nam; …vv

 

 

 

Bài viết trước đó THIẾT KẾ & THI CÔNG
Bài viết sau đó VẬT LIỆU XÂY DỰNG