Our goals

Sự hài lòng của bạn là niềm tự hào của chúng tôi!

Trong vai trò Tổng thầu xây dựng, trực tiếp thi công các công trình làm Chủ đầu tư, chúng tôi hiểu rõ mình muốn gì và làm như thế nào để đạt chất lượng, tuân thủ đúng các quy định chung của pháp luật hiện hành, đồng thời triển khai nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng riêng theo quy trình quản lý.

m
Our Story

Lịch sử
Giá trị cốt lõi

Since 2001

Công ty TNHH An Quý Hưng là một Tổng thầu Xây dựng chuyên nghiệp

m
Our Video

Video
Giới Thiệu

Our Brand

Thương hiệu
Nổi bật

m
BRAND

AQH Riverside

m
BRAND

AQH Panel

m
BRAND

AQH 999

m
d
m

Ý kiến khách hàng

"Chúng tôi hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn An Quý Hưng làm đơn vị Tổng thầu.."

CEO

Regis Việt Nam

Ý kiến khách hàng

"Chúng tôi hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn An Quý Hưng làm đơn vị Tổng thầu.."

CEO

Regis Việt Nam

Industrial

đối tác
Khách hàng

AQH AQH