m

Phát triển bền vững

Nguồn nhân lực

Xác định con người là nhân tố quan trọng trong chiến lược phát triển, An Quý Hưng luôn tập trung đầu tư nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm.

 

Chính sách nhân sự cạnh tranh được thể hiện ở việc đảm bảo quyền lợi của các thành viên tương xứng với đóng góp cho sự phát triển của Công ty.


m
AQH
m
AQH
m
AQH
m
AQH
m
AQH
m
AQH
AQH