NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP TOYOTAKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa điểm:                     Khu CN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư:                 Công ty TNHH TOYOTAKI VIỆT NAM

Giá trị hợp đồng:          43.000.000.000 VND

Diện tích xây dựng:     12.746 m2

Thời gian thi công:      2009 – 2010