Nhà máy sản xuất giày Regis

Thông tin đầu tư

Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH REGIS

Năm hoàn thành : 2017

Địa điểm : Xã Văn Phong, H. Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Vai trò :

Giá : 200.000.000.000

Thông tin dự án

Nhà máy sản xuất giày Regis là nhà máy chuyên gia công giày xuất khẩu sang thi trường Mỹ. Nhà máy đặt tại Lô  CN1, CN2 cụm công nghiệp Văn Phong, xã Văn Phong, xã Văn Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Nhà máy có diện tích 98.200m2 với 8 hạng mục công trình chính và các hạng mục phụ trợ :

  • Nhà văn phòng 3 tầng
  • Nhà điều hành 2 tầng
  • Nhà xưởng 1 tầng: 3 nhà xường
  • Kho thành phẩm: 2 tầng
  • Kho nguyên liệu: 2 tầng
  • Kho gia công: 2 tầng
  • Nhà ký túc: 4 tầng.

Và các hạng mục phụ trợ khác