Nhà Máy Honda Việt Nam 3

Investment information

Investor : Công ty TNHH HONDA VIỆT NAM

Year completed : 2012

Place : Khu CN Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam

Role : Chủ đầu tư

Price : 100.000.000.000 VNĐ