Nhà máy jenway

Investment information

Investor : Công ty TNHH Jenway Việt Nam

Year completed : 2006

Place : Lô H4-2, Khu CN Quế Võ, Bắc Ninh

Role : Chủ đầu tư

Price : 13.000.000.000 VND