NHÀ MÁY GSK HÀ NỘI

NHÀ MÁY GSK HÀ NỘI

Địa điểm: KCN PHÚ NGHĨA, CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH GSK VIỆT NAM

Giá trị hợp đồng: 21.000.000.000 VND

Diện tích xây dựng:

Thời gian thi công: 2010 - 2011

NHÀ MÁY PIAGIO

NHÀ MÁY PIAGIO

Địa điểm: Khu CN Bình Xuyên, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư: Công ty TNHH PIAGIO VIỆT NAM

Giá trị hợp đồng: 15.000.000.000 VNĐ

Diện tích xây dựng:

Thời gian thi công: 2011

NHÀ MÁY JENWAY

NHÀ MÁY JENWAY

Địa điểm: Lô H4-2, Khu CN Quế Võ, Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Jenway Việt Nam

Giá trị hợp đồng: 13.000.000.000 VND

Diện tích xây dựng: 3000 m2

Thời gian thi công: 2006

NHÀ MÁY HENRY VIỆT NAM

NHÀ MÁY HENRY VIỆT NAM

Địa điểm: Lô đất H7-2, Khu CN Quế Võ, Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghiệp Henry Việt Nam

Giá trị hợp đồng: 20.000.000.000 VND

Diện tích xây dựng: 4.997 m2

Thời gian thi công: 2006

NHÀ MÁY CREDIT UP VIỆT NAM

NHÀ MÁY CREDIT UP VIỆT NAM

Địa điểm: Khu CN Nội Bài- Thăng Long - Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Credit Up Việt Nam

Giá trị hợp đồng: 22.000.000.000 VND

Diện tích xây dựng: 7.673 m2

Thời gian thi công: 2007

NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP TOYOTAKY

NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP TOYOTAKY

Địa điểm: Khu CN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TOYOTAKI VIỆT NAM

Giá trị hợp đồng: 43.000.000.000 VND

Diện tích xây dựng: 12.746 m2

Thời gian thi công: 2009 – 2010

Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Microshine Vina   Giai đoạn 1

Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Microshine Vina Giai đoạn 1

Địa điểm: Khu CN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Microshine Vina

Giá trị hợp đồng: 35.000.000.000 VNĐ

Diện tích xây dựng:

Thời gian thi công: 2007 – 2008

Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử  JAHWA - GIAI ĐOẠN 1, 2, 3

Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử JAHWA - GIAI ĐOẠN 1, 2, 3

Địa điểm: Khu CN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Jahwa Vina

Giá trị hợp đồng: 67.000.000.000 VNĐ

Diện tích xây dựng:

Thời gian thi công: GĐ 1 (2009); GĐ 2 (2010); GĐ 3 (2011 – 2012)

NHÀ MÁY SYM VIỆT NAM

NHÀ MÁY SYM VIỆT NAM

Địa điểm: Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty TNHH SYM Việt Nam

Giá trị hợp đồng: 6.400.000.000 VND

Diện tích xây dựng:

Thời gian thi công: 2004

NHÀ MÁY JHENDA

NHÀ MÁY JHENDA

Địa điểm: KCN BÌNH XUYÊN – VĨNH PHÚC

Chủ đầu tư: CTY TNHH CÔNG NGHIỆP JHENDA (ĐÀI LOAN)

Giá trị hợp đồng: 17.000.000.000 VND

Diện tích xây dựng: 7.840 m2

Thời gian thi công: 2007