Trách nhiệm xã hội
An Quý Hưng rất tự hào vì được đánh giá cao trong việc tham gia và tận tâm với cộng đồng. Thông qua mỗi dự án hoàn thiện, công ty An Quý Hưng lại có cơ hội đạt được điều gì đó lớn lao hơn: đó là sự tin tưởng của khách hàng và của xã hội cũng như nâng cao uy tín. Những cám kết này đòi hỏi An Quý Hưng phải làm việc nhiều hơn thế, nó không chỉ đơn giản là công việc
Đạo đức kinh doanh
Sứ mệnh An Quý Hưng là " Sự hài lòng của khách hàng - niềm tự hào của chúng tôi ". Để có được sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi cam kết thực hiện công việc của mình bằng cả sự liêm chính và đạo đức.
Tham gia cộng đồng
An Quý Hưng hiểu rõ được tầm quan trọng của việc đóng góp cho cộng đồng và coi nó là một việc ưu tiên tại nơi sống và làm việc. Chúng tôi luôn hỗ trợ cho người dân địa phương, các chương trình trong nước và quốc tế ở các nước đang phát triển.
Bảo vệ môi trường
Công ty An Quý Hưng cam kết bảo vệ môi trường và thực hiện kinh doanh bền vững từ cơ sở vật chất, thiết kế bền vững đến phát triển công nghệ liên tục.
Con người
Tại An Quý Hưng, con người là tài sản quan trọng nhất và việc tạo ra môi trường làm việc công bằng và lành mạnh là không thể thiếu để thành công trong kinh doanh và phát triển bền vững