(Tiếng Việt) Nhà máy sản xuất giày Regis

投资信息

投资者 : CÔNG TY TNHH REGIS

完成年 : 2017

地点 : Xã Văn Phong, H. Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

角色 :

价钱 : 200.000.000.000

项目信息

对不起,此内容只适用于越南文