m

Tính bền vững

Tổng Quan Môi trường là yếu tố cốt lõi trong chiến lược quản trị của An Quý Hưng. Vì mục đích đó, chúng tôi triển khai các nhiệm vụ sau vào thực tiễn nhằm phát triển sự tăng trưởng xanh có mức cacbon thấp bằng cách đảm bảo tính bền vững môi trường dựa trên phát triển kỹ thuật và giao tiếp mở với …

“Con người là chìa khóa của thành công" – Nguồn nhân lực trong bộ máy AN QUÝ HƯNG được xem là tài sản quý giá nhất. Do vậy, chúng tôi luôn quan tâm xây dựng đội ngũ Cán bộ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp để đưa Công ty phát triển ngày càng vững mạnh. Công ty đánh giá khách quan, đúng mức về sự …

Tổng Quan An Quý Hưng là nhà thầu chuyên nghiệp trong ngành xây dựng với tuyên ngôn rõ ràng với các đối tác: "SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA CHÚNG TÔI" Với tuyên ngôn trên, Công ty TNHH An Quý Hưng cam kết:

AQH