m

Dự Án

m

Liền kề thương mại Lộc Ninh Singashine

Địa điểm: Dự án Lộc Ninh Singashine, Ngọc Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Lộc Ninh

Thời gian: 2018

AQH