m

Dự Án

m

Nhà máy Microshine Vina

Địa điểm: KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Microshine Vina

Thời gian: 2007 - 2008

AQH