m

Dự Án

m

Nhà xưởng dệt Texhong Ngân Hà - Giai đoạn 1

Địa điểm: KCN Hải Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Chủ đầu tư: Tập đoàn Texhong Ngân Hà

Thời gian: 2015 - 2016

 

 

AQH