m

Dự Án

m

Nhà máy Strongway Vĩnh Phúc

Địa điểm: KCN Khai Quang, Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghiệp Strongway Vĩnh Phúc (Đài Loan)

Thời gian: 2006, 2009, 2010, 2012

AQH