m

Dự Án

m

Nhà máy MITAC Việt Nam

Địa điểm: KCN Quế Võ, Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Mitac Precision Technology Việt Nam

Thời gian: 2011 - 2012

AQH