m

Dự Án

m

Nhà máy sản xuất giày Regis

Địa điểm: Lô CN1, CN2, Cụm công nghiệp Văn Phong, xã Văn Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Chủ đầu tư: Vông ty TNHH Regis

Thời gian: 2020 - 2021

Hạng mục: Công trình mái che đường đi giữa xưởng 03 và 08, của chống cháy, lắp đặt thêm và cầu thang thoát hiểm xưởng 09

AQH