m

Dự Án

m

Công trình cải tạo nhà xưởng Goodfaith Việt Nam

Địa điểm: xã Thái Ninh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và phát triển Goodfaith Việt Nam

Thời gian: 2020

Hạng mục: cải tạo nhà xưởng

AQH