m

Dự Án

m

Nhà máy Toyotaki

Địa điểm: KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TOYOTAKY VIỆT NAM

Thời gian: 2009 - 2010

AQH