m

Dự Án

m

Nhà máy sản xuất điện tử Chilisin

Địa điểm: KCN VSIP Hải Phòng, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện tử Chilisin Việt Nam

Thời gian: 2015-2016

AQH