m

Dự Án

m

Nhà máy đồ chơi Cheewah

Địa điểm: KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đồ chơi Cheewah Việt Nam (Hồng Kông)

Thời gian: GĐ 1: 2007 - 2008

GĐ 2: 2009 - 2010

AQH