m

Dự Án

m

Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm HJC VINA

Địa điểm: KCN Khai Quang, Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư: Công ty TNHH HJC VINA

Thời gian: 2007 - 2008

AQH